Nadační fond Emil
Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
IČ: 28356098S
www.emilnadace.cz


Nakladatelství Cattacan
Cattacan, s. r. o.
Kukučínova 1148/4, 142 00 Praha 4
IČ: 27171451
facebook.com/nakladatelstvicattacan
www.bez-bot.cz
facebook.com/bez-bot.cz